Hoe werken we


Bij Rugers Studiebegeleiding en Coaching vinden we belangrijk dat zaken simpel en overzichtelijk zijn. Geen onnodige poespas, wel passie en kwaliteit in de begeleiding, regelmatig contact met ouders en een duidelijke en flexibele werkwijze. Die werkwijze bestaat uit vier stappen.


Stap 1: Het intake gesprek

Allereerst praten we met ouders en leerling of student over de wensen. Wat wil er precies niet lukken? Zit het probleem in het leren leren, of zijn er andere oorzaken?
Deze eerste diagnose is erg belangrijk, want we willen zo goed mogelijk weten wat de beste aanpak is. Daarom praten we én gezamenlijk met ouders en leerling of student, én apart.

Het intakegesprek zorgt voor duidelijkheid over de doelstelling en is de basis voor de afspraken.

Stap 2: De afspraken

Vervolgens spreken we af welke dagen de leerling of student bij ons komt. Soms nemen sport of een baantje veel tijd in beslag. We vinden belangrijk dat een leerling tenminste drie dagen per week bij ons kan zijn. Om vertrouwen op te bouwen, goed overzicht te krijgen en de voortgang te monitoren.

En we spreken af waar we samen naartoe werken. Welk resultaat willen we halen, en op welke termijn?

Stap 3: De samenwerking

Meteen daarna kunnen we aan de slag. Wij zorgen voor een rustige omgeving en voor hulp bij het maak- en leerwerk. We kijken goed of de gekozen aanpak in de praktijk ook werkt. De eerste maand hebben we daarom intensief contact met de ouders: loopt alles naar wens? Voelen leerling en ouders zich prettig bij de gekozen aanpak? We stellen de aanpak waar nodig bij – vanzelfsprekend in overleg met de leerling en de ouders.

Klassikaal

We werken met kleine groepen leerlingen. Indien mogelijk zitten leerlingen bij elkaar als ze elkaar versterken bij het leren. Of juist niet, bijvoorbeeld als ze elkaar afleiden. Rust is immers onmisbaar, daar zien we streng op toe.

Natuurlijk is er op gezette momenten ruimte voor een vraag, een verhaal of een grap. Een tiener kan niet lang achter elkaar geconcentreerd werken. Maar rust en discipline blijven een belangrijke voorwaarde om te zorgen dat iedere leerling naar huis gaat met het goede gevoel dat het huiswerk af is en de leerstof onder controle.

Controle agenda

Duidelijkheid over het huiswerk en komende toetsen is essentieel in de begeleiding. Daarom controleren we in agenda en laptop, maar ook in Magister en studieplanner, wat het huiswerk is voor de komende periode. Onderdeel van het ‘leren leren’ kan zijn, dat we de leerling helpen dit zorgvuldig bij te houden.

Controle maakwerk

Ook kijken we steeds naar het maakwerk: heeft de leerling de opgaven echt zelf gemaakt, of ergens de antwoorden overgenomen? Steekproefsgewijs laten we een leerling daarom een extra opgave maken, om te checken of hij of zij het ook snapt. Levert de opgave problemen op, dan plannen we tijd in om daar extra aandacht aan te besteden.

Overhoren

Natuurlijk geldt dat nog sterker voor het leerwerk. Dat moet echt goed zijn, want een onverwachte overhoring op school hoort altijd tot de mogelijkheden. Daarom toetsen we grondig: wordt de leerstof goed gereproduceerd? Snapt hij of zij het werkelijk? En is dat een paar dagen later ook nog zo?

Proeftoetsen

Staat een overhoring, toets of proefwerk in de agenda, dan wordt daar naartoe gewerkt door extra te oefenen, wat we afsluiten met een op maat gemaakte proeftoets. Daarvoor verzamelen we zo veel mogelijk oefenmateriaal. Zo vergroten we de kans op goede resultaten en op het juiste begrip van de stof.

Begeleiding

Soms is de leerling niet helemaal duidelijk wat de leerkracht precies verwacht. Dan adviseren we de leerling voor het verkrijgen van die duidelijkheid. Weten welke vraag je moet stellen, en op welke manier, kan al helpen om hierin zelf de verantwoordelijkheid te leren nemen.

Registratie: aanwezigheid en werkresultaten

Dagelijks houden we van iedere leerling bij wanneer hij of zij komt en vertrekt. Dat geeft ons, maar ook de ouders, inzicht in de tijdbesteding. Daarnaast houden we goed bij wat de leerling die dag heeft gedaan. Zo zien we welk werktempo de leerling heeft en waar de uitdagingen zitten.

Communicatie en coaching

Is het huiswerk niet af, ondanks alle inspanningen van die middag? Zit er iets niet lekker met de werkhouding? Wij zien het als onze uitdaging om de leerling daar doorheen te trekken. Lukt dat niet, of tekent zich een patroon af bij de leerling, dan gaan we in gesprek met de ouders. En, als dat nuttig is, met school. Waarom? Omdat ouders het recht hebben goed op de hoogte te zijn en de eigen rol te kunnen nemen. Daarbij adviseren of coachen we ouders naar behoefte.

Deze werkwijze van Rugers Studiebegeleiding en Coaching heeft maar één doel: zelfvertrouwen te stimuleren en de resultaten te verbeteren. Want het mooiste wat je kan worden, is jezelf.

Laat ze maar zien dat je het kan!

Stap 4: Zelfstandigheid

Er komt een moment dat de leerling of student geen begeleiding meer nodig heeft. Dat is tenslotte het doel: de leerling of student leren om zelfstandig te werken. Rugers Studiebegeleiding en Coaching is bedoeld als een tijdelijk hulpmiddel. We houden goed in de gaten of de leerling in staat is om voortaan zelf het huiswerk te plannen, maken en leren. Natuurlijk hebben we hierover altijd overleg met leerling en ouders.

Brugklas!

De overgang naar de brugklas is groot: de lesstof is heel anders, de werkwijze compleet nieuw. En dan moet je ook nog je weg vinden in een nieuwe klas. Verleiding en afleiding zijn overal.

Al deze dingen groeien een puber in de eerste periode van de brugklas snel boven het hoofd. Met tegenvallende cijfers als gevolg. Dan is het zaak om snel ondersteuning te bieden in de werkwijze. Wat is op welk moment belangrijk, en wat kan je even laten zitten? Door heel gericht te begeleiden, zorgen we voor de stabiliteit die de leerling in de eerste weken is kwijtgeraakt.

Hiermee voorkomen we dat een leerling wegzakt en later een inhaalslag moet maken.

Tarieven


3 middagen per week

€ 300

4 middagen per week

€ 350

5 middagen per week

€ 400


- Bedragen zijn per maand.
- Tweede leerling uit een gezin: 20% korting op het standaardtarief.


 
Bijles en examentraining zijn in principe individueel, meerdere leerlingen in overleg.